Στο τέλος της ζωής αυτό που πραγματικά αξίζει δεν είναι αυτά που αγοράσαμε, αλλά αυτά που δημιουργήσαμε, όχι αυτά που αποκτήσαμε, αλλά αυτά που μοιραστήκαμε, όχι το εισόδημα μας αλλά ο χαρακτήρας μας και όχι πόσο πετυχημένοι γίναμε, αλλά πόσο σημαντικοί. Ζήστε μια ζωή που αξίζει. Ζήστε μια ζωή με αγάπη.

Στο τέλος της ζωής αυτό που πραγματικά αξίζει δεν είναι αυτά που αγοράσαμε, αλλά αυτά που δημιουργήσαμε, όχι αυτά που αποκτήσαμε, αλλά αυτά που μοιραστήκαμε, όχι το εισόδημα μας αλλά ο χαρακτήρας μας και όχι πόσο πετυχημένοι γίναμε, αλλά πόσο σημαντικοί.
Ζήστε μια ζωή που αξίζει.
Ζήστε μια ζωή με αγάπη.

Related posts