Τέσσερα πράγματα, αν λείψουν από τη ζωή του Έλληνα, ούτε που θα το καταλάβει: 4. Τα ρεβίθια 3. Το φλας 2. Το 500ευρω 1. Ο υπουργός ανάπτυξης

Τέσσερα πράγματα, αν λείψουν από τη ζωή του Έλληνα, ούτε που θα το καταλάβει: 4. Τα ρεβίθια 3. Το φλας 2. Το 500ευρω 1. Ο υπουργός ανάπτυξης

Τέσσερα πράγματα, αν λείψουν από τη ζωή του Έλληνα, ούτε που θα το καταλάβει:
4. Τα ρεβίθια
3. Το φλας
2. Το 500ευρω
1. Ο υπουργός ανάπτυξης 

Related posts