Το πρόβλημα δεν είναι που τελείωσαν οι διακοπές, αλλά που τώρα που γυρίσαμε, το αφεντικό είναι εξίσου μαλάκας όσο πριν φύγουμε

Το πρόβλημα δεν είναι που τελείωσαν οι διακοπές, αλλά που τώρα που γυρίσαμε, το αφεντικό είναι εξίσου μαλάκας όσο πριν φύγουμε

Το πρόβλημα δεν είναι που τελείωσαν οι διακοπές, αλλά που τώρα που γυρίσαμε, το αφεντικό είναι εξίσου μαλάκας όσο πριν φύγουμε

Related posts