“Το στ’ αρχίδια μου σε γράφω και κάνω τον ζωγράφο” έχει μια εικαστική παρέμβαση ενώ το “στ’ αρχίδια μας κι εμάς Κωστής Παλαμάς” μια πιο ποιητική

"Το στ’ αρχίδια μου σε γράφω και κάνω τον ζωγράφο" έχει μια εικαστική παρέμβαση ενώ το "στ’ αρχίδια μας κι εμάς Κωστής Παλαμάς" μια πιο ποιητική

“Το στ’ αρχίδια μου σε γράφω και κάνω τον ζωγράφο” έχει μια εικαστική παρέμβαση ενώ το “στ’ αρχίδια μας κι εμάς Κωστής Παλαμάς” μια πιο ποιητική

Related posts