Το θέμα είναι να ευχαριστιέσαι την ζωή που ζεις. Μην αφήνεις τις μέρες να περνάνε, προσδοκώντας να έρθουν καλύτερες μέρες.

Το θέμα είναι να ευχαριστιέσαι την ζωή που ζεις. Μην αφήνεις τις μέρες να περνάνε, προσδοκώντας να έρθουν καλύτερες μέρες.

Related posts